Kawior – czym jest?

Kawior jest soloną ikrą ryb, zwykle z rodziny jesiotrowatych, łososiowatych i dorszowatych. We Francji, a także w innych państwach spożywa się ślimaczy kawior. Powszechnie wiadomo, że kawior pochodzi z Rosji. Sekret otrzymywania tego specjału znali rybacy rosyjscy już od dwunastego stulecia. Car Iwan IV umieścił kawior w stałym jadłospisie na Kremlu, zatem nic dziwnego, że wkrótce stał się słynny również na innych dworach królewskich i książęcych.

W pierwszej połowie osiemnastego wieku, gdy panował jeszcze car Piotr I, wprowadzony został monopol państwowy na połów jesiotra, a także na produkcję kawioru.

Propozycja podania czarnego i czerwonego kawioru jako przysmak, przystawkę.

Propozycja podania czarnego i czerwonego kawioru jako przysmak, przystawkę.

W Astrachaniu utworzony został ośrodek przemysłu rybnego. Istnieje on aż po dziś dzień. Można zatem uznać kawior za symbol Rosji. W dzisiejszych czasach głównym źródłem kawioru są jesiotry z Morza Kaspijskiego. Niemniej jednak jest to związane z nadmiernymi połowami, kłusownictwem, a także niszczeniem środowiska, co w konsekwencji spowodowało niemal całkowite wymarcie populacji jesiotra w basenie Morza Kaspijskiego.

Ostatnimi laty największą produkcją kawioru szczycą się Stany Zjednoczone. Warto wiedzieć, że kawior zawiera fosfor i sód, a 100 g tego specjału dostarcza dawkę około 300 kalorii.